Tuesday, November 21, 2006

Het blauw-witte leger

Evelyne: Juij juij juij!
Wouter: (50 minuten onafgebroken, begeleid door ritmisch handengeklap) Buffalo, blue-white army!
Bart (op de voicemail): Dat moeten we vaker doen. Igor, wil jij nog iets zeggen?
Igor: Hallo... buffalo!

Gent-Anderlecht: 2-1
(Gregoire is nen buffalo, Stoica is nen buffalo, Boussoufa was beter bij ons.)

(de foto met Gregoire en Azofeifa is geleend van Photonews)

Wouter

1 Comments:

Anonymous Anonymous said...

Biezebaaze
(Nen echte Genteneire es nen) Buffalo

nen echte Genteneir es nen Buffalo

Zoaterdag, te zesse moake ‘k maa al geried.
Ik zit op hiete kolle want ‘k ben were van partie.

Gantoise es maan leve, ‘k zwere ’t û ’t es woar.
Bij eentse nul die goa ’t nog moar baa draa(ie) nul kôme ‘k kloar.

Ik droage alliene blèw en wit, de rest zijn marteko’s
‘k Ben fier op maane stad, nen echte Genteneire es nen Buffalo o o o o o o o o o
nen echte Genteneire es nen Buffalo o o o o o o o o o.

Ziede maa al luupe mee ne sjal in’t blèw en zwart ?
‘k Zoe op maan aage totte sloan … wat hoade nû verwacht ?

Of in ’t wit mee purper (ge)laak die koe van op tv.
Of ruud en wit gelaak ne lekstok, pakt da ziere were mee !

Ik droage alliene blèw en wit, de rest zijn marteko’s
‘k Ben fier op maane stad, nen echte Genteneire es nen Buffalo o o o o o o o o o
nen echte Genteneire es nen Buffalo o o o o o o o o o.

Ne Genteneire die .. mee andere kleure luupt .. moe’n ze doen verhuize, in Gent es ’t er moar iene club!

O o o o o o o o o o
Nen echte Genteneire es nen Buffalo o o o o o o o o o.

Ik droage alliene blèw en wit, de rest zijn marteko’s

'k Ben fier op maane stad, nen echte Genteneire es nen Buffalo !

Wednesday, November 22, 2006 6:15:00 pm  

Post a Comment

<< Home